Technik informatyk

Absolwent uzyskuje bardzo szeroką i bogatą wiedzę z zakresu informatyki. Jest przygotowany do pracy w każdej firmie, gdzie wykorzystywane są tego typu umiejętności. Pracownie wyposażone są w najnowsze oprogramowanie Microsoft, Apple, Adobe, Corel, AutoDesk, Oracle i innych. Prowadzimy dodatkowe kursy finansowane z Unii Europejskiej. Jesteśmy lokalną Akademią CISCO.

Treści kształcenia

Absolwent naszej szkoły, kształcony w zawodzie technik informatyk, jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 • administrowania systemami operacyjnymi;
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
 • tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

Efektem kształcenia w naszej szkole jest także:

 • znajomość BHP;
 • znajomość zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • poszerzenie znajomości języka obcego o słownictwo ukierunkowane zawodowo;
 • rozwój kompetencji personalnych i społecznych w tym umiejętność organizowania pracy małych zespołów.

Praktyki zawodowe

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)
 

Konkursy, kursy

W klasach uczących się w zawodzie technik informatyk zachęcamy uczniów do poszerzania wiedzy przez uczestnictwo w konkursach i kursach takich jak:

 • Kurs Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, w ramach którego uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych rozszerzających ich wiedzę;
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, dedykowana szkołom technicznym. Od 2016 roku konkurs ten jest rozgrywany w informatycznej grupie tematycznej. Nasi uczniowie odnoszą w tym konkursie spore sukcesy;
 • Międzyszkolny Festiwal Informatyczny "PROJEKT NA SZÓSTKĘ", podczas którego uczniowie prezentują swoje autorskie wynalazki, aplikacje, grafiki i animacje;
 • Ogólnopolski Informatyczny Konkurs „Diversity” organizowany przez firmę Motorola Solutions.
 • Informacje docierające do szkoły, dotyczące wielu różnych konkursów, warsztatów, prelekcji, są opiniowane przez nauczycieli i przesyłane do uczniów.

Kwalifikacje

Treści nauczania pogrupowane są na tak zwane KWALIFIKACJE. Po ukończeniu każdej kwalifikacji odbywa się egzamin.
 

Nazwa kwalifikacji

Treści kształcenia

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

1) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
2) administrowania systemami operacyjnymi;
3) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
4) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

1) tworzenia i administracji stronami internetowymi;
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
3) programowania aplikacji internetowych;
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.