Technik elektryk

Zawód elektryk

Zawód ciągle poszukiwany na rynku pracy w małych firmach i dużych koncernach elektroenergetycznych. Kształcimy na wysokim poziomie, o czym świadczą coroczne sukcesy na olimpiadach przedmiotowych. Warto zostać elektrykiem - czytaj TUTAJ.

Treści kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Efektem kształcenia w naszej szkole jest także:

  • znajomość BHP;
  • znajomość zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • poszerzenie znajomości języka obcego o słownictwo ukierunkowane zawodowo;
  • rozwój kompetencji personalnych i społecznych w tym umiejętność organizowania pracy małych zespołów

Konkursy, kursy

W klasach uczących się w zawodzie technik elektryk zachęcamy uczniów do poszerzania wiedzy przez uczestnictwo w konkursach i kursach takich jak:

  • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, w której co roku osiągamy większe lub mniejsze sukcesy;
  • kursy przygotowujące do egzaminu SEP;
  • kurs Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce.

Kwalifikacje

Treści nauczania pogrupowane są na tak zwane KWALIFIKACJE. Po ukończeniu każdej kwalifikacji odbywa się egzamin.

Nazwa kwalifikacji

Zadania zawodowe

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

 

 

1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:

1) eksploatowania instalacji elektrycznych;
2) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.