Technik elektronik

Zawód elektronik

Technik elektronik to niezwykle ciekawy i rozwojowy zawód przyszłości. Zawód nowoczesny, wymagający i stawiający przed osobami go wykonującymi ciągle nowe wyzwania, a jednocześnie dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Absolwent tego kierunku, wyposażony w wiele kluczowych umiejętności, potrafiący szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiający nieustannie swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii bez problemu odnajdzie się na współczesnym rynku pracy. 

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów, posiadających wszechstronne i pożądane w obecnym świecie kompetencje i umiejętności. 

Treści kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
 • wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
 • uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
 • demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.

Efektem kształcenia w naszej szkole jest także:

 • znajomość BHP;
 • znajomość zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • poszerzenie znajomości języka obcego o słownictwo ukierunkowane zawodowo;
 • rozwój kompetencji personalnych i społecznych w tym umiejętność organizowania pracy małych zespołów.

Absolwent w zawodzie technik elektronik może być odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Technik elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne (pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz pracownie informatyczne z oprogramowaniem symulacyjnym), które umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych.

Absolwenci  szkoły to osoby przygotowane do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i będące w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle dynamicznej dziedziny, jaką jest elektronika.

 

Konkursy, kursy

W klasach uczących się w zawodzie technik elektronik zachęcamy uczniów do poszerzania wiedzy przez uczestnictwo w konkursach i kursach takich jak:

 • Konkurs Rady Rodziców dla klas elektronicznych, szczegóły tutaj;
 • Konkurs prac własnych im. Marka Rabijasza, o poprzednich edycjach konkursu przeczytasz tutaj;
 • Kurs Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce.

Kwalifikacje 

Do wykonywania zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie TECHNIK ELEKTRONIK:

Nazwa kwalifikacji

Zadania zawodowe

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

 

1) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
2) wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
3) uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
4) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 1) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
2) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.