Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Technikum

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Energetycznego
 
Niniejszym informujemy, iż Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w dniu 31.05.2019 roku o likwidacji Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Energetycznego.
 
Zarząd SAiPTE
 
 

Siedziba stowarzyszenia:

Zespół Szkół Energetycznych
ul. Loretańska 16, 31-114 Kraków
tel: 422 29 47, fax: 422 21 87

Numer konta

08 1440 1387 0000 0000 0875 2214

Cel działalności

Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji środowiska absolwentów i przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie przez:
wspieranie szkoły w jej działalności dydaktycznej i kulturalnej;

  • dążenie do zapewnienia młodzieży uczącej się w Szkole jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy, a także możliwości realizacji jej potrzeb kulturalnych, naukowych, sportowych itp;
  • organizowanie spotkań swoich członków, imprez kulturalnych, zawodów sportowych, turniejów naukowych, fundowanie nagród oraz stypendiów dla wybijających się uczniów;
  • kultywowanie tradycji Szkoły i szerzenie jej wśród swoich członków;
  • prowadzienie badań archiwalnych oraz działalność wydawniczą promującą Szkołę i jej uczniów i absolwentów.

Zarząd stowarzyszenia

Prezes: Sylwester Kocerba
Vice Prezes: Barbara Nikorowicz
Sekretarz: Barbara Stopa
Skarbnik: Tomasz Poznański
Członkowie: Dorota Bruchal, Elżbieta Jawień, Tadeusz Rozpędzik

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Technikum Energetycznego powstało 31 października 2003 roku z inicjatywy absolwentów i nauczycieli pracujących w szkole. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy absolwent Szkoły, osoby w niej zatrudnione lub szczególnie z nią związane. Członkiem wspierającym może zostać także osoba prawna zaangażowana w działalność na rzecz szkoły. Stowarzyszenie organizuje spotkania uczniów z wybitnymi absolwentami naszej szkoły, którzy reprezentują różne dziedziny życia: politykę, gospodarkę i kulturę. Stowarzyszenie brało również udział w organizacji jubileuszowego zjazdu absolwentów z okazji 60-lecia istnienia szkoły w 2007 roku. Od 2008 roku SAiPTE może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji zadań statutowych. Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do stowarzyszenia prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i złożenie na ręce Prezesa stowarzyszenia lub przesłania na adres SAiPTE. Opłata składek członkowskich jest dobrowolna.