Rada Rodziców

Przewodniczącym Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 jest Pan Zbigniew Kadzik
Zastępcami Przewodniczącego Rady Rodziców są Pani Kinga Dziedzic i Pani Magdalena Śliwińska.

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców: 55 1020 2892 0000 5302 0015 7719