Rada Rodziców

Przewodniczącą Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 jest Pani Renata Gardoń-Kubacka.

Zastępcami Przewodniczącego Rady Rodziców są Pan Mateusz Walczowski i Pani Anna Lech.

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców: 55 1020 2892 0000 5302 0015 7719