Nauczyciele i dyrekcja

Marek Kolarski dyrektor, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie
Bogusława Firlit zastępca dyrektora, język rosyjski
Urszula Zięba zastępca dyrektora, informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Maj Bernard kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Gacka Ewa pedagog, doradca zawodowy
Adamczyk Ryszard wychowanie fizyczne
Broda Tomasz wychowanie fizyczne
Brzegowy Anna język angielski
Choczyńska Irena biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Drwięga Mirosława matematyka
Ehrenfeld Agnieszka język polski
Fedirko Tadeusz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Goryl Piotr informatyka
Hebda Marta język niemiecki
Jankowska Martyna religia
Jawień Elżbieta matematyka
Józefowska-Pałka Ewa wychowanie fizyczne
Kocerba Sylwester historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Kocurek Krzysztof przedsiębiorczość
Kowalczyk Małgorzata przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik
Kura Bogumiła biblioteka
Kurnik Krystian przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Lipka Amelia język angielski
Maciuk Artur geografia
Mańka-Krasoń Anna informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Matoga Barbara język francuski
Morel-Duda Lidia język angielski
Mrzygłód Elżbieta chemia
Muchacki Mateusz informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Parada Jolanta fizyka
Paszkiewicz Elżbieta informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Poznański Tomasz przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk
Prochownik Andrzej przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk
Reiser Albert przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Rogozik Joanna informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Rojewska Halina język rosyjski
Rozpędzik Tadeusz przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk
Różański Marek przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik
Rumińska Klaudia język angielski
Sałęga Bogusława język polski
Słupska Agnieszka wychowanie fizyczne
Słupski Dariusz wychowanie fizyczne
Smolarek Agnieszka informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Sokal Grzegorz przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Sowa Maria język niemiecki
Starczewska Aneta język polski, historia, historia i społeczeństwo, filozofia
Stec Beata matematyka
Stopa Barbara informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Sykulska Barbara język polski
Szczypczyk Anna matematyka
Szul Lucyna przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik
Tomczyk Krzysztof przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik
Torr Katarzyna  język angielski
Wojciechowska Anna informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Wójcik Leszek przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk