Nauczyciele i dyrekcja

Kolarski Marek

dyrektor, wychowanie fizyczne

Zięba Urszula

zastępca dyrektora, informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

Słupski Dariusz

zastępca dyrektora, wychowanie fizyczne

Maj Bernard

kierownik kształcenia praktycznego, informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

Gacka Ewa

pedagog, doradca zawodowy

Wolanin Edyta

psycholog

Adamczyk Ryszard

wychowanie fizyczne

Baranek Tomasz

religia

Burtan-Gwizdała Bożena

fizyka

Broda Tomasz

wychowanie fizyczne

Brzegowy Anna

język angielski

Choczyńska Irena

biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie

Drwięga Mirosława

matematyka

Ehrenfeld Agnieszka

język polski

Fedirko Tadeusz

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Firlit Bogusława

bibliotekarz

Jankowska Martyna

religia

Jawień Elżbieta

matematyka

Józefowska-Pałka Ewa

wychowanie fizyczne

Kałuża Sebastian

historia, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie

Kocerba Sylwester

historia, historia i społeczeństwo

Kowalczyk Małgorzata

przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik

Kowalski Damian

przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk

Kurnik Krystian

przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

Lipka Amelia

język angielski

Maciuk Artur

geografia, podstawy przedsiębiorczości, podstawy działalności gospodarczej

Mańka-Krasoń Anna

informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

Matoga Barbara

język francuski

Morel-Duda Lidia

język angielski

Mrzygłód Elżbieta

chemia

Muchacki Mateusz

informatyka

Oleś Beata

język niemiecki

Parada Jolanta

fizyka

Paszkiewicz Elżbieta

informatyka

Poznański Tomasz

przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk

Prochownik Andrzej

przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk

Reiser Albert

przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

Rogozik-Wilk Joanna

przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

Rojewska Halina

język rosyjski

Rozpędzik Tadeusz

przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk

Różański Marek

przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik

Rumińska Klaudia

język angielski

Sałęga Bogusława

język polski

Słupska Agnieszka

wychowanie fizyczne

Smolarek Agnieszka

informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

Sokal Grzegorz

przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

Sowa Maria

język niemiecki

Stec Beata

matematyka

Stopa Barbara

przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

Sykulska Barbara

język polski

Szczypczyk Anna

matematyka

Szklarski Aleksander

filozofia

Szul Lucyna

przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik

Tomczyk Krzysztof

przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik

Torr Katarzyna

język angielski

Wojciechowska Anna

informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

Wójcik Leszek

przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk