Nauczyciele i dyrekcja

Marek Kolarski dyrektor, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie
Bogusława Firlit zastępca dyrektora, język rosyjski
Urszula Zięba zastępca dyrektora, informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Maj Bernard kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Gacka Ewa pedagog, doradca zawodowy
Baranek Tomasz religia
Breś Anna język angielski
Broda Tomasz wychowanie fizyczne
Choczyńska Irena biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
Cholewa Anna przedsiębiorczość
Drwięga Mirosława matematyka
Fedirko Tadeusz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Hebda Marta język niemiecki
Jawień Elżbieta matematyka
Józefowska-Pałka Ewa wychowanie fizyczne
Kantor Krzysztof przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Kocerba Sylwester historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Korbel Janusz religia
Kowalczyk Małgorzata przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik
Kura Bogumiła biblioteka
Kurnik Krystian przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Lipka Amelia język angielski
Maciuk Artur geografia
Mańka-Krasoń Anna informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Matoga Barbara język francuski
Morel-Duda Lidia język angielski
Parada Jolanta fizyka
Paszkiewicz Elżbieta informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Poznański Tomasz przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk
Prochownik Andrzej przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk
Przelaskowski Krzysztof przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik, podstawy przedsiębiorczości
Reiser Albert przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Rogozik Joanna informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Rojewska Halina język rosyjski
Rozpędzik Tadeusz przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk
Różański Marek przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik
Rumińska Klaudia język angielski
Sałęga Bogusława język polski
Słupska Agnieszka wychowanie fizyczne
Słupski Dariusz wychowanie fizyczne
Smolarek Agnieszka informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Sokal Grzegorz przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Sowa Maria język niemiecki
Starczewska Arleta język polski, historia, historia i społeczeństwo
Stec Beata matematyka
Stopa Barbara informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Sykulska Barbara język polski
Szczypczyk Anna matematyka
Szul Lucyna przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik
Tomczyk Krzysztof przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik
Torr Katarzyna  język angielski
Wojciechowska Anna informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Woźniak-Zapór Marta informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Wójcik Leszek przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Wyszyńska Kornelia język polski