Najczęściej zadawane pytania

Ile trzeba mieć punktów żeby zostać przyjętym do szkoły?
O przyjęciu decyduje ranking punktów i nie szkoła, a poziom kandydatów wyznacza dolną granicę punktów.

Czy jest praca po skończeniu tej szkoły?
Wszystkie zawody w jakich kształcimy są i długo jeszcze będą poszukiwane na rynku pracy. Świadczą o tym nasze rozmowy z firmami, opracowania GUS, Rządowego Centrum Badań Strategicznych i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Czy można pracować w tych zawodach za granicą?
Suplement do dyplomu technika, zawierający informacje jakie umiejętności posiada uczeń, wydawany jest w języku polskim i angielskim - jest honorowany w całej Europie.

Czy trzeba mieć załatwione praktyki?

O praktykach rozmawiamy dopiero w trzeciej klasie technikum.

Kiedy i gdzie robi się badania lekarskie?
W czasie dyżurów komisji rekrutacyjnej wypisujemy skierowania na bezpłatne badania w przychodni medycyny pracy przy ul. Zygmunta Augusta.

Czy będą dni otwarte szkoły?

Szkoła jest otwarta dla wszystkich kandydatów w okresie rekrutacji, czyli na przełomie maja i czerwca. Członkowie komisji rekrutacyjnej w ramach dyżuru chętnie oprowadzą po szkole i odpowiedzą na pytania.

Czy w szkole uczą się dziewczęta?

Tak - nie jesteśmy szkołą męską. Dziewczęta są cenione i lubiane

ZAPRASZAMY!!!