Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Zespół Szkół Energetycznych ogłasza nabór chętnych do wzięcia udziału w zajęciach on-line, które przeprowadzone zostaną w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (MChE), realizowanego w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.”
Zajęcia on-line przeprowadzone zostaną w obszarze tematycznym język angielski zawodowy. Za koordynację merytoryczną tego obszaru odpowiedzialny jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Zajęcia on-line odbywać się będą w co drugą środę, w tygodnie nieparzyste, w godzinach 7.30-9.00.
W procesie rekrutacji mogą wziąć udział uczennice oraz uczniowie II-IV klas o profilu informatycznym. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 7 w terminie do 22.09.2017 r.
Wszelkie pytania proszę kierować do nauczyciela języka angielskiego Amelii Lipki.

 

Zespół Szkół Energetycznych ogłasza nabór chętnych do wzięcia udziału w zajęciach on-line, które przeprowadzone zostaną w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (MChE), realizowanego w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.”
Zajęcia on-line przeprowadzone zostaną w obszarze tematycznym odnawialne źródła energii. Za koordynację merytoryczną tego obszaru odpowiedzialna jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie . Zajęcia on-line odbywać się będą w co drugą środę, w tygodnie parzyste, w godzinach 7.30-9.00.
W procesie rekrutacji mogą wziąć udział uczennice oraz uczniowie II-IV klas o profilu elektrycznym i elektronicznym. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 7 w terminie do 06.10.2017r.
Wszelkie pytania proszę kierować do nauczyciela Pana Andrzeja Prochownika.