Izba pamięci Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

Tajna Organizacja Nauczycielska (TON) to konspiracyjna organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego powstała w październiku 1939 r. w Warszawie. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej organizowała tajne nauczanie, pomoc dla nauczycieli, ukrywała poszukiwanych przedstawicieli inteligencji, pomagała osadzonym w obozach koncentracyjnych i więzieniach. Mimo grożących kar za nielegalne nauczanie rzesza nauczycieli nie przerwała swego powołania i przez cały okres II wojny światowej służyła młodzieży. Tysiące straciło życie w obozach koncentracyjnych i więzieniach gestapo.

2 grudnia 1995 funkcjonujące w Krakowie Koło TON przedniosło swoje spotkania do świetlicy Zespołu Szkół Energetycznych tworząc "Izbę Pamięci Nauczycieli Tajnego Nauczania w latach 1939-1945".
"Nie było takich czasów, kiedy na polskiej ziemi nie byłoby polskiej szkoły"
- powiedział kurator Jerzy Lackowski podczas uroczystości otwarcia, w świetlicy Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Loretańskiej w Krakowie Izby Pamięci Nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Od tamtej pory regularnie co miesiąc nauczyciele TON spotykali się w Izbie Pamięci.

Zarząd Koła TON: Anna Uhl, Barbara Wydra, Mieczysława Fijałkowska, Helena Rajczykowska, Helena Nowak, Stefania Celej.

ton

W 2009 roku Uchwałą Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Zespołowi Szkół Energetycznych w Krakowie została przyznana ZŁOTA ODZNAKA ZNP za zasługi w dziedzinie oświaty, nauki, wychowania i postępu społecznego.

11 października w naszej szkole odbyło się spotkanie zorganizowane przez Małopolski Okręg ZNP z nauczycielami i uczniami tajnego nauczania. Spotkanie miało miejsce w „Izbie pamięci nauczycieli tajnego nauczania” powstałej w ZSE w 1995 roku. Podziękowania, kwiaty, pamiątkowe medale, występ chóru „Jesienne Słowiki” uświetniły tą uroczystość. Niestety, zabrakło nauczycieli, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli uczestniczyć w spotkaniu. Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze wiele okazji do spotkań i rozmów o ich wojennych losach.W przygotowanie spotkania włączyli się członkowie naszego Samorządu Uczniowskiego.