informacja o wynajmie

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni pomieszczeń