(EPAS) Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego

Dzięki zabiegom pani profesor Anny Cholewy w czerwcu 2018 roku nasza Szkoła przystąpiła do projektu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego.

Celem projektu jest pogłębianie świadomości młodzieży na temat Europy, demokracji i wartości, które łączą wspólnotę w Unii Europejskiej. Zadaniem Szkół, które otrzymają certyfikat Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego, jest udostępnianie wiedzy o Unii Europejskiej, a w szczególności o Parlamencie Europejskim. W ramach szeroko pojętej edukacji przewidziane są ciekawe zajęcia (organizowane przez uczniów) we własnych szkołach, w swoim otoczeniu, wyjazdy do Unii Europejskiej, a przede wszystkim niezwykłe doświadczenia i inspirujące kontakty z rówieśnikami z innych szkół w Polsce i w całej Unii Europejskiej.

15.06.2019
7 czerwca br.  w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów, stwierdzających spełnienie warunków realizacji programu Szkoła –Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS). Wśród wyróżnionych spośród szkół ponadgimnazjalnych znalazła się nasza placówka. Wręczenie certyfikatów poprzedził interesujący wykład Pani prof. Danuty Hübner.  Mówiła ona m.in. o rozpoczynającej się nowej kadencji Parlamentu Europejskiego.
10.04.2019
11 marca 2019 r o godzinie 10.00 odbyła się debata poprowadzona przez Młodszych Ambasadorów Parlamentu Europejskiego. Tematem rozmowy była "Ekologia i energetyka w polityce krajowej, europejskiej i zagranicznej". Jak się okazało jest to wątek warty uwagi, wyzwalający wiele emocji o czym świadczył czas trwania debaty - 2,5 godziny.
05.04.2019
27 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Europy. Uroczystego otwarcia dokonał pan dyrektor Marek Kolarski. Dzień Europy rozpoczął konkurs o Unii Europejskiej, który poprowadziły Ewelina Wyroba i Meg Paskowski– młodsze ambasadorki Parlamentu Europejskiego w ZSE. W szranki stanęli uczniowie klas pierwszych i drugich. Nad przebiegiem konkursu czuwały panie profesor Anna Cholewa, Klaudia Rumińska i Barbara Sykulska.
07.03.2019

Uczniowie Jan Krawczyk, Ewelina Wyroba, Meg Paskowski, Szymon Halski, Jan Skowronek, Tomasz Batko, Kacper Pazdan, Mateusz Robak, Jan Pajdak, Wiktor Wojtaszek, Tymoteusz Hojnowski, Grzegorz Potaczek zakwalifikowali się do drugiego – kreatywnego etapu konkursu EUROSCOLA 2018. Zadaniem grupy było nakręcenie filmu pt. „Jestem Europejczykiem – co to znaczy. Co nas łączy, co nas dzieli?”, do obejrzenia którego serdecznie zachęcamy. Oto link do materiału:

07.01.2019

14 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie dla szkół średnich Euroscola 2018. Do quizu internetowego przystąpili uczniowie klasy 2a: Bartosz  Gorczyca, Jakub  Muzyk, Norbert Piotrowski, Jakub Ryńca. 

07.12.2018

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu EPAS, organizowanym przez Biuro Parlamentu Europejskiego. Organizator rozpoczął od zintegrowania grupy, wszyscy zebrani zostali pomieszani i dobrani w pary. Pierwsza osoba miała opowiadać o sobie, a druga zwizualizować na kartce za pomocą rysunków obraz kolegi/koleżanki, chwilę później następowała zamiana ról. Po krótkich przygotowaniach opowiadaliśmy o swoich partnerach, a pomocą były stworzone obrazkowe notatki. W ten sposób szybko poznaliśmy się...

 

28.11.2018

W naszej szkole zostały uruchomione dwa punkty informacyjne UE. Jeden z nich mieści się w bibliotece. Tu znajdują się broszury, ulotki, książki związane z działalnością wspólnoty europejskiej. Młodsi ambasadorzy przygotowali także gablotę, poświęconą aktualnym informacjom na temat działalności Parlamentu Europejskiego.

13.11.2018

Uczniowie klasy 2a przygotowują się do konkursu dla szkół średnich - Euroscola 2018, a jest o co walczyć. Celem konkursu jest bowiem wyłonienie klas/grup w wieku 16-18 lat, które otrzymają zaproszenie na spotkanie Euroscola, odbywające się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy – internetowy będzie trwał od 4 do 12 grudnia. Uczniowie wypełnią quiz z wiedzy o Unii Europejskiej. Wyniki pierwszego etapu zostaną podane 12 stycznia 2019 r.

05.11.2018

Sześciu uczniów naszej szkoły wzięło udział w VII Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Ideą, przyświecającą Olimpiadzie, było pogłębianie wiadomości i umiejętności przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, niezbędnych dla zrozumienia mechanizmu funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy.

Do kolejnego etapu olimpiady zakwalifikował się Filip Komorowski z klasy 2i.

05.11.2018

Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego EPAS, realizowanego przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce.  Program ten dedykowany jest dla szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu:

  • pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim,
  • umożliwienie uczniom doświadczania czym jest obywatelstwo europejskie,
  • uświadamianie młodzieży możliwości podejmowania przez nich działań w zakresie integracji europejskiej.

31 października odbyło się spotkanie grupy ambasadorów Parlamentu Europejskiego.
Wśród nich znajdują się ...

05.10.2018

Spotkanie, w którym uczestniczyli nasi Nauczyciele zaowocowało przyjęciem Szkoły do prestiżowego projektu, który zapoczątkowany w Holandii oceniony został bardzo wysoko – nie tylko przez uczniów szkół średnich.

 

Klocki były „materiałem” służącym wyrażeniu czym jest Unia Europejska. Nasz zespół „odwołał” się do słoni.