Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja czerwiec/lipiec 2021 r.

Egzamin pisemny
22 czerwca 2021 r.

  • godz. 08:00 - kwalifikacja EE.08
  • godz. 10:00 - kwalifikacje: EE.03, EE.05
  • godz. 12:00 - kwalifikacje: EE.05, EE.22 – absolwenci kl. 4a

Szczegółowy harmonogram wywieszony jest w gablocie ZSE na II piętrze. Dla kwalifikacji dwuliterowych termin egzaminów każdy uczeń ma umieszczony w systemie SIOEPKZ na swoim koncie.
Do szkoły należy zgłosić się 30 min przed egzaminem z dowodem osobistym oraz piórem/długopisem z czarnym atramentem.

Egzamin praktyczny
od 21 czerwca do 29 czerwca 2021 r.

  • kwalifikacja E.24 – 21 czerwca 2021 r. o godz. 09:00
  • kwalifikacja EE.26 – 21 czerwca 2021 r. o godz. 09:00
  • kwalifikacja EE.22 – 21 czerwca 2021 r. o godz. 13:00
  • kwalifikacja EE.03 – 23 czerwca, 24 czerwca, 25 czerwca 2021 r. godz. 09:00 i 15:00
  • kwalifikacja EE.05 – 23 czerwca, 24 czerwca, 25 czerwca 2021 r. godz. 09:00 i 15:00
  • kwalifikacja EE.08 – 28 czerwca, 29 czerwca 2021 r. godz. 08:00, 12:30 i 17:30

Szczegółowy harmonogram wywieszony jest w gablocie ZSE na II piętrze. Dla kwalifikacji dwuliterowych termin egzaminów każdy uczeń ma umieszczony w systemie SIOEPKZ na swoim koncie.
Do szkoły należy zgłosić się 30 min przed egzaminem z dowodem osobistym i piórem/długopisem z czarnym atramentem.

31 sierpnia 2021 r. - termin przekazania szkołom wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec/lipiec 2021 r.

8 września 2021 r. - termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów technika dla sesji czerwiec/lipiec 2021 r.