Egzamin zawodowy


31 sierpnia 2020r. - termin przekazania szkołom wyników egzaminów i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec/lipiec 2020 r.