Do pobrania

  • Statut szkoły obowiązujący od dnia 6 grudnia 2019 r. można pobrać tutaj
ZARZĄDZENIE NR 3/FK/2016 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W KRAKOWIE w sprawie wprowadzenia procedur wydawania duplikatów świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych: