Centrum Kompetencji Zawodowych - edycja 2

Centrum Kompetencji Zawodowych
edycja 2
w branży elektryczno-elektronicznej (E)

W ramach realizowanego w roku szkolnym 2021/2023  projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E)” zapraszamy uczniów i uczennice wszystkich kierunków kształcenia w Zespole Szkół Energetycznych do udziału  w kursach doskonalących oraz uzupełniających umiejętności zawodowe.

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 • uzyskanie  kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu,
 • poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami,
 • zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie,
 • dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych.

Formy realizacji projektu:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie

Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w kursie proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do koordynatora projektu formularza zgłoszeniowego..

– formularz zgłoszeniowy,

Na formularzu należy podać średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz frekwencję na zajęciach edukacyjnych z ostatniego semestru.

Realizowane kursy:

 1. Programowanie gier – Unity (50h)

 2. Wykorzystanie systemu android w AR i VR (20h)
 3. Bezpieczeństwo sieci SOHO (20h)
 4. Programowanie C# (75h)
 5. Szkolenie Web Designer (50h)
 6. Design & animation w IT - grafika 3D (50h)
 7. Praktyczny kurs druku 3D (45h)
 8. Kurs serwisanta komputerowego (50h)
 9. Tester oprogramowania (60h)
 10. Programowanie - Wirtualna/Rozszerzona rzeczywistość (50h)
 11. Raspberry PI dla początkujących (20h)
 12. Raspberry PI - budowa inteligentnych rozwiązań IoT (20h)
 13. Raspberry Pi w zastosowaniach dozoru i monitoringu z elementami przeciwpożarowymi (20h)
 14. Programowanie robotów edukacyjnych (Bioloid, Lego Mindstorm, MakeBlock) oraz minikomputerów jednoukładowych (50h)
 15. Cyberbezpieczenstwo (20h)
 16. Projektowanie i programowanie skalowalnych systemów multimedialnych (60h)
 17. Wprowadzenie do bezpieczeństwa środowisk IT (50h)
 18. Kurs Windows 10 (50h)
 19. Oprogramowanie biurowe (przygotowanie do certyfikatów MOS) (60h)
 20. SEP (20h)
 21. Programowanie systemów alarmowych, domofonów i videofonów (50h)
 22. Monitoring - montaż, konfiguracja i uruchamianie (50h)
 23. Programowanie sterowników PLC (50h)

Opis projektu CKZ2

Koordynatorzy: Ewa Lenart-Kaganek, Krystian Kurnik