Centrum Kompetencji Zawodowych

Zapisy na kursy:

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację na zajęcia w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uczniowie chcący zapisać się na kursy, muszą złożyć u koordynatora projektu formularz zgłoszeniowy. Na ich podstawie tworzone będą listy uczestników. 
W projekcie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie wszystkich kierunków Zespołu Szkół Energetycznych oraz innych krakowskich szkół.

 • Adobe Photoshop
 • Adobe InDesign
 • Adobe Flash
 • Adobe Dreamweaver
 • HTML5
 • Instalacja i podstawowa konfiguracja Windows Serwer 2012 przygotowanie do egzaminu 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals
 • C#
 • Cisco Security
 • Tester gier komputerowych
 • Tworzenie aplikacji mobilnych na system Android
 • PHP
 • Windows 10
 • Autodesk AutoCAD
 • Instalacja i konfiguracja systemu Linux SLES
 • Instalacja i konfiguracja systemu MacOS
 • Autodesk Inventor
 • Kurs CISCO IT Essentials
 • Kurs Administratora Sieci Komputerowych
 • Kurs grafiki komputerowej
 • Kurs projektowania i montażu sieci komputerowych
 • Kurs tworzenia stron internetowych CMS

Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ
Formularz zgłoszeniowy

Zapisy na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację na zajęcia w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uczniowie chcący zapisać się na kursy, muszą złożyć u koordynatora projektu formularz zgłoszeniowy. Na ich podstawie tworzone będą listy uczestników.
W projekcie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie wszystkich kierunków Zespołu Szkół Energetycznych oraz innych krakowskich szkół.

Obecnie prowadzimy rekrutację na zajęcia wyrównawcze:
- Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14),
- Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13),
- Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6),
- Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7),
- Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8),
- Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20),
- Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24).

Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ
Formularz zgłoszeniowy

Koordynatorzy projektu: Agnieszka Smolarek, Krystian Kurnik

 


Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą:

„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Załączniki:
Opis projektu CKZ
Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ