BAKCYL

31października 2018 r. przystąpiliśmy do projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży.

BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego. W 2014 r. BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Uczniowie ZSE (65osób) wzięli udział w konkursie „MILION NA BANK”, który trwa do 15 stycznia 2019 r. Jest to gra symulacyjna inwestowania , a uczestnictwo ma charakter zabawy edukacyjnej. Udział w grze polega na zgromadzeniu wirtualnego kapitału 1.000.000.