24.11.2022

17 listopada klasy drugie i klasa 1f uczestniczyły w podsumowaniu Międzynarodowego Projektu „Moja aktywna droga do szkoły”. W programie, który rozpoczął się rok temu uczestniczyli chętni uczniowie klas pierwszych (obecne klasy drugie). Projekt miał na celu sprawdzenie, czy zmiana nawyków przemieszczania się do szkoły (jazda rowerem, pieszo) podniesie zdolności wydolnościowe uczniów. Uczniowie w fazie wstępnej poddani byli badaniu na sprawdzenie składu ciała i wykonali test Astranda, po roku badania zostały powtórzone.
podsumowaniu, uczniowie nie tylko wysłuchali wykładu, ale też czynnie w nim uczestniczyli.
Każdy z uczniów, który uczestniczył w wykładnie otrzymał mały prezent, a spośród uczniów, którzy uczestniczyli w projekcie i wykładzie zostały rozlosowane zegarki firmy Polar. Dla uczniów była to też doskonała lekcja języka angielskiego, ponieważ cały wykład prowadzony był w tym języku.

18.11.2022

Podsumowań projektu Erasmus+ ciąg dalszy

Podczas listopadowych dni otwartych dla rodziców, odbyły się spotkania podsumowujące realizację projektu „Doskonalenie umiejętności językowych i zawodowych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących drogą do sukcesu społeczności Zespołu Szkół Energetycznych”.

Wychowawcy – uczestnicy różnych mobilności – zaprezentowali cele projektu. Należały do nich:

  • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz kompetencji metodycznych nauczycieli języka angielskiego;
  • umiędzynarodowienie pracy szkoły i nawiązanie więzi z instytucją partnerską,
  • ulepszenie organizacji nauczania i uczenia się;
  • poznanie nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi (np. TIK) i metod pracy na lekcjach;
  • podwyższenie kompetencji zawodowych, rozwijanie kompetencji osobistych oraz tych z zakresu przedsiębiorczości;
  • umożliwienie chętnym nauczycielom i uczniom uczestnictwa w projektach w ramach platformy eTwinning;
  • poszerzenie horyzontów myślowych nauczycieli, niwelowanie barier językowych, społecznych i światopoglądowych.

17.11.2022

PODSUMOWANIE PROJEKTU ERASMUS+: DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH I ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DROGĄ DO SUKCESU SPOŁECZNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH  

SEKTOR: KA1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ
NR PROJEKTU: 2019-1-PL01-KA101-0628861

24 października 2022 r w Zespole Szkół Energetycznych został zorganizowany „Dzień fiński”. Na spotkanie, którego celem było podsumowanie projektu „Doskonalenie umiejętności językowych i zawodowych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących drogą do sukcesu społeczności Zespołu Szkół Energetycznych” realizowanego w ramach Erasmus+, zostali zaproszeni przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta, nauczyciele szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie ZSE, zainteresowani tematyką.
Tego dnia nie zabrakło opowieści o odbywanych kursach językowo-metodycznych, wyjeździe do jednej z największych w Finlandii szkół kształcących w wielu zawodach - TAI w Turku, zdobytych wiedzy i doświadczeniach. Fiński dzień okraszony był łakociami. Goście mieli okazję spróbować lukrecjowych cukierków o nazwie salmiakki.

16.11.2022

Od 12 września 2022 r. – przez dwa tygodnie – dziewięciu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie, wyruszyło do Turku w Finlandii, aby odwiedzić szkołę o profilu zawodowym – TAI. Wyjazd realizowano w ramach projektu Erasmus+ (akcja KA1 – mobilność kadry edukacyjnej).  Był to czas zdobywania wielu doświadczeń, podwyższania kompetencji zawodowych i rozwijania kompetencji osobistych nauczycieli, poznania nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi (np. TIK) i metod pracy na lekcjach z przedmiotów ogólnokształcących. Wyjazd pomógł nauczycielom w poszerzaniu horyzontów myślowych, niwelowaniu barier językowych, społecznych i światopoglądowych.

15.11.2022

10 listopada wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polski, uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych uczcili Święto Odzyskania Niepodległości.

Młodzież dokładnie o tym wie, że „Niepodległość nie jest dana na zawsze, o niepodległość trzeba dbać i ją pielęgnować”.

07.11.2022

W dniu 24. października 2022 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wraz z opiekunem wzięli udział w Krakowskim Dniu Samorządu Uczniowskiego.
Była to świetna okazja do tego, aby reprezentanci krakowskich rad uczniowskich porozmawiali z rówieśnikami, wymieniając się wiedzą i doświadczeniami z pracy SU. W pierwszej części spotkania odbywały się warsztaty facylitacji, w drugiej terenowe zabawy na orientację.
Udział w tego typu przedsięwzięciu z pewnością zainspirował uczniów i zaowocuje ciekawymi pomysłami w pracy SU.

Strona 1 z 9  > >>

.