08.09.2020

W dniu 9 września 2020 r. (środa) o godzinie 17.30 odbędą się zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych technik elektryk (1a) i technik elektronik (1c).

W dniu 10 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 17.30 odbędą się zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych technik informatyk (1f, 1i).

04.09.2020

Nie tak uroczyście jak zwykle, natomiast z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, wychowawcy klas spotkali się ze swoimi podopiecznymi w salach lekcyjnych.

Pan dyrektor Marek Kolarski oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Ewelina Wyroba i Szymon Halski z klasy 3i odwiedzili uczniów klas pierwszych, kierując do nich szczególnie miłe słowa powitania w nowej, naszej szkole.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy dużo zdrowia oraz samych sukcesów.

Rada SU
26.08.2020

Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01 września 2020 (wtorek) zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

Na terenie szkoły obowiązują zasady ochrony osobistej. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce, założyć swoją maseczkę lub przyłbicę, w miarę możliwości zachować odległość minimum 1,5 metra od innych osób.

Obowiązuje absolutny zakaz wejścia na teren szkoły osób, z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz osób, których domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Listy klas pierwszych w zawodzie technik informatyk będą dostępne na tablicy ogłoszeń (parter i I piętro) w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

01 września 2020, godzina 9.00

klasa

sala

1a (technik elektryk)

18 (I piętro)

1c (technik elektronik)

17 (I piętro)

2a

24

2c

4

2ag

22

2cg

3

3a

13

3c

12

4a

30

4c

23

 

01 września 2020, godzina 11.00

klasa

sala

1f (technik informatyk)

22 (II piętro)

1i (technik informatyk)

12 (I piętro)

2f

13

2i

18

2fg

17

2ig

24

3f

3

3i

23

4f

4

4i

30

 

13.08.2020

Z przyjemnością informujemy, ze tegoroczni absolwenci naszej szkoły zdali egzamin maturalny w 97%. Średni wynik zdawalności szkół technicznych w kraju wynosi 62,2%, w Małopolsce 69,1%, a liceów odpowiednio 81,1% i 84%. Ponadto średnie wyniki z matematyki i języka angielskiego – zdawanych na poziomie podstawowym – są zdecydowanie wyższe od średnich wyników techników i liceów, a w przypadku języka polskiego porównywalne z liceami. Zdecydowanie wyższe wyniki od techników  i zbliżone do liceów osiągnęli również nasi absolwenci z dwóch najliczniej wybieranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym: języka angielskiego i informatyki.

 Gratulujemy i życzymy naszym abiturientom dalszych sukcesów.

26.06.2020
    1. Jak złożyć wniosek?

Odp. Aby wziąć udział w rekrutacji, kandydat powinien zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym OMIKRON wykorzystując swój numer PESEL. Tam należy uzupełnić wniosek danymi osobowymi: swoimi i rodziców (opiekunów prawnych), wybrać szkoły w kolejności od najbardziej preferowanej. PAMIĘTAJ KOLEJNOŚĆ MA ZNACZENIE!

    1. Czy można złożyć podanie osobiście?

Odp. Wniosek można pobrać ze strony OMIKRON lub w sekretariacie szkoły, uzupełniając go na miejscu. Pracownik szkoły wpisze wniosek do systemu i wyda kandydatowi hasło dostępu.

Natomiast uzupełniony wniosek w systemie OMIKRON, należy wydrukować, podpisać i wraz
z załącznikami (jeżeli takie występują) dostarczyć osobiście do ZSE (jeżeli jesteśmy szkoła pierwszego wyboru) lub przesłać skan  na adres mailowy rekrutacja@zse.krakow.pl (jeżeli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru).

Sekretariat szkoły lub Komisja rekrutacyjna przyjmuje wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

25.06.2020

To drugi prestiżowy ranking szkół. Ukazał się w okresie rekrutacji i powinien pomóc WAM w dokonaniu właściwego wyboru.
TECHNIKUM ENERGETYCZNO-ELEKTRONICZNE NR 9
8 MIEJSCE W POLSCE
3 MIEJSCE W MAŁOPOLSCE

ZAPRASZAMY!

Ranking

Strona 1 z 8  > >>

.